Naam:
E-mail:
Bericht:

Nieuwer5 6 7 [8] 9 10 11Ouder
Berichten: 106 t/m 120 van de 172
Aantal pagina's: 12
10:48 20-06-2012
Jaw Jaw
Het district Coronie heeft altijd mensen met prominente namen (aliassen) voortgebracht. Die namen zijn dan weer overgenomen door anderen. Een voorbeeld is "Bankoe" (meneer Hasselbank). Hij werkte voor Irion (buslijn Paco). Vervolgens noemt een zanger in Amerika zichzelf 50-cent.

Een ander voorbeeld is oom Sotoe en oom Pepre. Het waren echte coronianen. In de late jaren tachtig ontstond in Amerika het duo "Salt en Pepper". Leve Coronie!!

Nog zo'n voorbeeld is de naam Gaga. Gaga was de alias van Julius Johan Wijntuin. Hij is helaas overleden op 04/01/2012. Zijn alias is bekender dan ooit. Denk maar aan lady Gaga.

Persoonlijk word ik vrolijk van al die namen. Je vraagt je af hoe dat allemaal komt. Coronie is een stipje op de werledkaart. Desondanks groots in ALIASSEN.
10:07 11-06-2012
Jaw Jaw
Historisch gezien is de sluis aan de hoofdweg in Coronie heel belangrijk. Jammer genoeg is het niet goed onderhouden. Nu wordt het gebruikt voor reclame-doeleinden. Hoe is het mogelijk dat men dat laat gebeuren. Hoe hebben Paal en Tarnadi dat laten gebeuren. Ik heb begrepen dat Paal, geld had aangenomen voor de reclame, maar de vorige DC (Ramdien) ging met de buit van door. Dames en heren neemt u van mij aan dat al die lieden voor zichzelf gaan.

Het asfalteren van de binnenwegen in Coronie heeft niet zo'n prioriteit vind ik. Maar Tarnadi wil daarmee scoren. Verharde binnenwegen zijn slecht voor de natuur in Coronie. Niet verharde binnenwegen zorgen ervoor dat het regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem verdwijnt. Aan de andere kant vraag ik mezelf af hoeveel gebruik er wordt gemaakt van die wegen.

De afgelopen jaren zijn er een aantal kanalen gedempt. Denk maar aan onze geliefde KWADOK. Via duikers stroomde het water van het hoofdkanaal naar Kwadok. Het water van Kwadok stroomde via een sluis naar de zee. De sluis was ter hoogte van de woning van de familie NIBTE (1e blok) Als zwemwater was Kwadok heerlijk. De nieuwe DC zal ook weer zijn stempel drukken in Coronie. Ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat "dempen"
05:22 09-06-2012
Sergio Udenhout
Dat de verantwoordelijke van LVV-Coronie,S.Khodabaks geen vertrouwen geniet bij agrariers in het distrikt staat als een paal boven water. Zelfs binnen de afdeling van LVV en met name Visserij,Veeteelt en LHK zijn de spanningen zodanig opgelaaid dat er in geen jaren sprake is van communicatie en samenwerking. Erger is het dat deze afdelingen bewust worden tegengewerkt cq.behuizing,faciliteiten,toelagen etc.. waardoor het boerengemeenschap het gelach letterlijk moet betalen.Ware het niet zo dat Khodabaks een familielid is van Tarnadi dan zou de agrarische sektor in Coronie in al die verloren jaren een betere bloei hebben meegemaakt.
Coronie mag nimmer door familiebelang achter worden gehouden.
12:55 07-06-2012
Michael Esajas
Tarnadie doet alsof het asfalteringsprojekt in coronie van zijn regering is, terwijl het van de Frontregering is. Hij schaamt zich niet te pronken met andermans veren. Strraks gaat hij de dijk in coronie ook claimen.
09:11 04-06-2012
Jaw Jaw
Ik maak mij steeds meer zorgen om het district Coronie. De twee volksvertegenwoordigers die enkele maanden terug, plechtig hebben beloofd zich in te zetten voor het district hebben het laten afweten. Paal en Tarnadi hebben steeds weer aangetoond zich in te zetten voor zichzelf dan voor het district. Ook tonen ze een slaafse-houding ten opzichte van NDP-leider Bouterse alias "baas".

Paal heeft mede het initiatief-wetsvoorstel ingediend wat betreft de amnestiewet. Die wet heeft voor veel verdeeldheid gezorgd in het disctrict. Nu vraagt hij aan de nieuwe DC om de eenheid terug te brengen. Het zegt iets over de persoon Paal. Paal zit vol politiek-onkunde. Pal en Tarnadi verdienen geen twee kans. Ze hebben het helemaal verprutst. Tarnadi heeft aangekondigd na zijn termijn de politiek vaarwel te zeggen. Ik hoop dat hij daadwerkelijk gaat werken voor zijn eigen inkomen. Paal dient hetzelfde te doen. Ik betwijfel of hij die eer aan zichzelf zal houden!!!!
03:53 20-05-2012
Sergio Udenhout
Wat zijn de konsekwenties van de akties van Anton Paal gedurende de afgelopen 2 jaren voor Coronie ?????
1.Respektloosheid aan de getroffen familie vd decembermoorden en dus ook Coronianen door de amnestiewet.
2.Verdeeldheid onder Coronianen door een wig te drijven tusse Palu /NDP
3.Tegenhouden vd ontwikkeling voor Coronie door niet te willen samenwerken met dc. H.Ramdien(NDP) om partij en eigenbelang
4.Het desavoueren van coroniaanse jongeren door ze te bestempelen als te zijn onwetenden die zelfs God moest vergeven
5.Het geven van slechte voorbeeld door het zich niet aan te trekken van acute problemen vb.de kwestie waterleiding,illegale schelpafgravingen enz.
6.Het onbeschaamd vragen aan de nieuwe dc om de verdeeldheid onder coronianen op te lossen terwijl hij dat had gecreeerd
7.Het doen twijfelen van de gemeenschap aan de vertrouwelijkheid en respect van onze parlementariers mbt de ontwikkeling van ons distrikt.
14:44 12-05-2012
R Hanoeman
Coronianen let uw zaak. De heer Sijbling is al 59 jaar. Als hij jullie DC wordt gaat hij volgent jaar al met pensioen
23:56 15-04-2012
Wolf Harold Edwig
Ongebaad zat ik op de tribune vol spanning te kijken naar de wedstrijd tussen chickenfeed awaridomrie en naaldhak wie t mooiste doelpunt zou scoren over de ruggen van de coroniaan heen,die in angst zat mbt de watervoorziening de middels een brand abrupt was beeindigd.ik vind het een schande dat twee autoriteiten in de media aan persoons verheerlijking deden terwijl het hun plicht is.Wij zijn de hulpverleners zeer erkentelijk dat zij dag en nacht hard hebben gewerkt zodat Coronie weer water kon hebben.De EBS die schade brengt aan apparatuur,daarover is geen woord gerept door de minister Jim Hok,misschien de volgende wedstrijd.Dat hopen wij niet.
12:01 20-03-2012
Ruben
Judas, Anton Paal heeft zijn werk gedaan met de Amnestiewet. Wat wordt zijn beloning? Het hoofd van dc Ramdin? Judas houdt zich bezig met grote dingen die hem niet aangaan, maar die zijn bekendheid/beruchtheid vergroten. De dingen die hij zou moeten doen voor zijn district interesseren hem niet.
12:48 12-02-2012
Wolf Harold Edwig
Ik zal niet ingaan op hetgeen Tarnadie naar voren brengt.Het bewijs ligt daar.Onze parlementariers hebben gedurende het politiek proces in Coronie vanaf de jaren 50 hun zakken gevuld over de rug van de coroniaan heen.Ik heb niets aan wat zij in welke kamer van het parlement bespreken.We zijn niet blind.Ik ben geen partij loyalist ik ben een ras echte coroniaan.De trend van de hedendaagse parlementarier is zitten voor een goed pensioen en het volk ......het woord zal ik niet gebruiken.
16:53 31-01-2012
Tarnadi Remie
Beste Herrwin,

Als volksvertegenwoordiger, meer nog als Coroniaan, is het nu meer dan billijk om te reageren op de ongezouten kritieken en de natrappen die de heer Wolf Harold wenst te geven richting de volksvertegenwoordigers. Het zou van grootheid getuigen als hij een dag vrij maakt om de Afdeling handelingen van De Nationale Assemblee te raadplegen, zodat hij zelf kan lezen, aanhoren en zien wat de Coroniaanse volksvertegenwoordigers in het Hoogste College presenteren. Als hij geinteresseerd is, ben ik ook bereid audio- en videomateriaal ter beschikking te stellen. Laat het ook duidelijk zijn dat door het jarenlange beleid van de partij die hij aanhangt, Coronie nu is, waarvoor wij ons niet hebben voorgehouden. Trouwens, als Districtssecretaris was hij als uitvoerende macht ook in de gelegenheid zijn bijdrage te leveren.
Tot slot wens ik een beroep op hem te doen om Coronianen correcter te bejegenen en hiermee ook meewerkt de noodzakelijke eenheid in het distrikt te helpen bewerkstelligen.

SAMEN MOETEN WIJ HET DOEN !
02:07 07-01-2012
Gitana Monkau-Plak
Je slaat de spijker op z'n kop !
00:38 07-01-2012
Wolf Harold Edwige
De RGD directie vindt dat de arts Algu terug wordt geroepen naar Paramaribo omdat hij management ervaring mist.Wat heeft dat te maken met zijn kwaliteit als arts.Er heerst een machtstrijd,waarbij een ziekenverzorger de lakens uitdeelt.De kwaliteit van de arts wordt ondergeschikt gemaakt aan dat van de ziekenverzorgen.Dus er wordt gezold met de gezondheid. van coronianen.Er komt namens de directie een vaste arts naar Coronie die heel jong is en nog nooit een recept heeft uitgeschreven.Dus Coronie wordt weer gezien als proefkonijn.Er is een conflict tussen de ziekenverzorger en de arts en de RGD kiest voor de ziekenverzorger.Dit is een zeer schandelijke situatie,waarbij de RGD directie zich heeft verlaagd naar het niveau van de ziekenverzorger.Dws ze zijn niet instaat leiding te geven aan hun eigen organisatie.
02:31 06-01-2012
Wolf Harold Edwig
De arts Algoe wordt overgeplaatst vanuit Coronie.Coronianen verzetten zich hiertegen,omdat deze arts een goede relatie heeft opgebouwd met zijn patienten en seniore burgers en behandelt hen correct en met liefde,waardoor een vertrouwens band is ontstaan.Coronie heeft geen vaste arts.Artsen worden in Coronie vervangen alsof Coronie bezig is te voetballen.Er wordt geen band opgebouwd.Coronianen willen een vertrouwensband met hun arts waardoor ze hun ei kwijt kunnen.RGD voert indeze een adhoc beleid waardoor Coronie altijd het kind van de rekening is.
23:34 05-01-2012
Gitana Monkau
Ja Harold het is een treurige zaak. Men probeert de Coroniaan weer een loer te draaien.De lozingen ophalen heeft geen zin zolang de waterkerende dam niet in orde is. Dit moet zelfs op het hoogste niveau worden aangekaart.
Berichten: 106 t/m 120 van de 172.
Aantal pagina's: 12
Nieuwer5 6 7 [8] 9 10 11Ouder