Naam:
E-mail:
Bericht:

Nieuwer3 4 5 [6] 7 8 9Ouder
Berichten: 76 t/m 90 van de 172
Aantal pagina's: 12
15:16 11-01-2013
Herschel D'lisle
Beste meneer Hooplot,

Heel mooi en goed onderbouwd onderwerp over het waarom Coronie geen verleden heeft van Marrons, mijn complimenten. Gaat u zo door.
12:56 06-01-2013
Hildegard Dulder
De beste wensen aan alle familieleden vrienden en kennissen in het geliefd district Coronie en overal in de wereld waar deze Coronianen zich ook mogen bevinden.Coronie is het geboorte district van mijn moeder , grootmoeder en broers.Wij Coronianen blijven Vredig Vrij en Vriendelijk ook in het nieuwe kalenderjaar 2013.
Hildegard
21:23 17-12-2012
Michael Esajas
Hierbij wens ik alle Coronianen, in het bijzonder de familie Esajas, Fijne Kerstdagen toe en alvast ook een Gelukkig, Vredig en Voorspoedig Nieuwjaar.
Mike
23:40 02-12-2012
Martijn
Is er plek in coronie voor een b&b ergens in groen/oud/afgelegen(rustig) ? Wie heeft tips?!
16:06 27-11-2012
JawJaw
Hoe moet het verder.

Ik was vorige week nog in Coronie. Ik heb er een aantal bekenden ontmoet. We hebben het over veel onderwerpen gehad. Ik blijf de mensen in Coronie bewonderen. Ze blijven geloven in eigen kracht. Ze doen er alles om brood op de plank te hebben. Cocosolie, vis, krabben, honing, banenmeel, vruchten, enz, enz. Coronie heeft het allemaal.

De wittebroodsweken van de DC zijn voorbij. Er moeten nu spijkers met koppen geslagen worden. Op één of andere manier blijft het alleen maar bij toezeggingen doen. De politiek doet nog minder.

Ik heb Tony Paal gezien bij het commissariaat. Ik vond het niet nodig hem te spreken. Het enige wat Paal doet is het tegenwerken van ondernemers in Coronie. Ik ben tegen de schelp- en zandafgravingen, maar een ieder die een vergunning heeft moet zijn activiteiten kunnen ontplooien. De afgravingen door de vergunninghouders moet dan wel onder de juiste condities plaatsvinden. Gebeurt dat niet dan vinden illegale activiteiten plaats.

Tony Paal voert een hetze tegen ondernemers die hem niet welgevallen zijn. Twee weken terug heeft hij via de DC en politie, vrachtwagens met zand en schelpen in beslag laten nemen. Het zand is op het terrein van het vroegere Kwadok uitgereden. Tony Paal komt in actie wanneer hij geen geld krijgt van de ondernemers.

Het credo van Tony Paal: "De coronianen zijn dom en je moet ze dom houden". Ik heb te doen met de coronianen. Je stemt toch op een partij om de belangen van Coronie te behartigen? Tony Paal gaat voor eigen belang. Als hij voor Coronie ging, had hij de coronianen gemobiliseerd om een krachtig protest te laten horen aan de regering. Een krachtig protest tegen het besluit om de zeedijk in coronie te laten voor wat het is.
20:48 14-11-2012
Anton
Trots

Er is geen heden zonder verleden. Door kritisch naar het verleden te kijken, kan je richting geven aan het heden en de toekomst. 150 Jaar Totness zou de jonge Coroniaan en anderen een inkijk moeten geven dat Coronie en wel de vroegere bewoners van Totness daadwerkelijk zaken voor mekaar hebben gekregen. In gesprek met Sombra hoor je over de veestapel, de binnenvaart etc. Alles is verdwenen. Is dat de tand des tijds of moet je iets anders concluderen. Ik stel vast als ik naar het verleden kijk, dat de Coroniaan systematsch zaken is onthouden en in een verdom hoekje is geplaatst. Hebben we geen grote zonen en dochters voortgebracht. Kennen we die, laatstaan of zij de waardering krijgen die zij verdienen. Het zijn die mensen die de eerste stappen gezet hebben. Werken wij, de coronianen van nu ook niet aan het marginaliseren van deze mensen. De Coroniaan is dom, grappen aan de orde van de dag. Gaan we daarin mee. Waar blijft onze trots?Het lijkt een klaagzang, maar dat mag het niet zijn. Het is het vaststellen van een klein aantal feiten. De vraag is hoe nu verder?Ik heb geschreven over een herbezinning van de viering van 150 jaar Totness. Niet met de bedoeling het af te kraken maar om er kritisch te kijken en de geboden kansen optimaal te benutten.De nieuwe generatie heeft de plicht en noem het de "hebi" daadwerkelijk hier iets aan de doen. Vandaar mijn oproep om een forum om ideeen te genereren waarmee we een halt kunnen toeroepen aan de negatieve spiraal waarin Coronie terecht gekomen is. Daarbij zal contact gelegd moeten worden met de positieve krachten die Coronie een warm hart toedragen
07:59 12-11-2012
Anton
De viering van 150 jaar historisch Totness op 23, 24 en 25 november 2012 dreigt een debacle te worden. Er zijn daar diverse aanwijzingen voor. Op de eerste plaats moeten deze activiteiten Concurreren met de activiteiten rond de viering van de onafhankelijkheidsdag. De verwachting is dat vele Coronianen richting Nickerie zullen vertrekken. Op de tweede plaats zijn er geen spandoeken, folders of andere reclameactiviteiten te zien die de passanten en Coronianen attenteren op de voorgenomen activiteiten. De vraag die je hierbij kunt stellen is of het organiserend comité wel goed berekend is op haar taak. Het is kort dag en wil men nog iets van maken dan zal voortvarender moeten worden opgetreden. Een gemiste kans150 Jaar Totness zou aan de gemeenschap een historisch terugblik moeten geven over het ontstaan van Totness, de historische plaatsen, markante figuren die een rol gespeeld hebben en Totness gebouwd hebben. Een historische route voor toeristen en de schooljeugd is daar een onderdeel van. Voor de Dc die het comité met voortvarendheid heeft opgericht de vraag of het comité ook de randvoorwaarden heeft meegekregen om activiteiten te organiseren. Vragen hierbij zijn : is er een budget, is voor professionele ondersteuning gezorgd, is er een plan. Of is dit alles Unu sa si fa à. O go. Dan moet je de Coroniaan niet voor de gek houden. Advies aan de Dc is derhalve de activiteiten op een later tijdstip te plannen of te beperken tot 1 dag.
16:38 11-11-2012
Anton
De viering van 150 jaar historisch Totness op 23, 24 en 25 november 2012 dreigt een debacle te worden. Er zijn daar diverse aanwijzingen voor. Op de eerste plaats moeten deze activiteiten Concurreren met de activiteiten rond de viering van de onafhankelijkheidsdag. De verwachting is dat vele Coronianen richting Nickerie zullen vertrekken. Op de tweede plaats zijn er geen spandoeken, folders of andere reclameactiviteiten te zien die de passanten en Coronianen attenteren op de voorgenomen activiteiten. De vraag die je hierbij kunt stellen is of het organiserend comité wel goed berekend is op haar taak. Het is kort dag en wil men nog iets van maken dan zal voortvarender moeten worden opgetreden. Een gemiste kans150 Jaar Totness zou aan de gemeenschap een historisch terugblik moeten geven over het ontstaan van Totness, de historische plaatsen, markante figuren die een rol gespeeld hebben en Totness gebouwd hebben. Een historische route voor toeristen en de schooljeugd is daar een onderdeel van. Voor de Dc die het comité met voortvarendheid heeft opgericht de vraag of het comité ook de randvoorwaarden heeft meegekregen om activiteiten te organiseren. Vragen hierbij zijn : is er een budget, is voor professionele ondersteuning gezorgd, is er een plan. Of is dit alles Unu sa si fa à. O go. Dan moet je de Coroniaan niet voor de gek houden. Advies aan de Dc is derhalve de activiteiten op een later tijdstip te plannen of te beperken tot 1 dag.
23:18 08-11-2012
Anton
In de Ware Tijd is recent een bericht verschenen over het afblazen van de verdere werkzaamheden aan de zeewering in het dlistrict. Een van de argumenten was de aangroei van de kuststrook met 50 m. Voorbij wordt gegaan aan argumenten over de verandering van het klimaat waardoor coronie kwetsbaar blijft . Voor InBev aan wordt aan de invloed van de parwabebossing. In bepaalde delen van coronie is dit geheel verdwenen. Mijn inziens is dat de pseud. deskundigen die aan het woord komen de onderbouwing missen. Maar ach coronie wordt altijd stiefmoederlijk behandeld. En wanneer Coronianen die het beter moeten weten zich daarvoor lenen dan is het intriest.
02:57 06-11-2012
Sergio Udenhout
Abrahams acht zich deskundig genoeg om een weloverwogen plan door de EU goedgekeurd in twijfel te trekken.Hoe serieus is het als hij zijn gevoel laat prevaleren boven zijn verstand als hij dat tenminste bezit.Het weinige dat voor Coronie is bestemd wordt ons weggesluisd naar een andere bestemming.
Paal en Tarnadi weet als geen ander dat trots de land-aanwinst/verlies door de jaren heen een aantal woonblokken zijn weggevaagd door de zee.
Door de aanleg van de dijk hebben verschillende mensen reeds gebouwd in het noorden.Welke garantie wordt ons geboden dat wij niet verzuipen?
Is dit wat de NDP ons te bieden heeft?
12:24 31-10-2012
Jawjaw
Kwetsbaarder dan ooit.

De Coroniezwamp wordt bedreigd door activiteiten die er plaatsvinden. Het zoeken naar olie in de zwamp maakt de boel kwetsbaarder dan ooit. De zwamp is een eclogisch wonder. Naast het vele leven, zit de zwamp vol met zoetwater. Als het misgaat komt het nooit meer goed.

Hoe het mis kan gaan, zien we in Nigeria. De Shell heeft in Nigeria een grote puinhoop gemaakt. De arme boeren kunnen niets meer verbouwen. Afvoerkanalen zitten onder een dikke smurrie van olie. Om het op te ruimen zijn miljarden dollars nodig. Nigeria trekt haar handen af van genoemde kosten. Willen echt van niets weten.

Ik word persoonlijk verdrietig als de overheid vertelt dat er niets mis kan gaan. Er zijn vele voorbeelden waar men dacht dat het ook nooit mis zou gaan. Ik kan wel meer opsommen, maar dat zijn er te veel. Ik heb altijd gehoopt dat de zwamp met rust gelaten zou worden. Alhoewel het arbeidsplekken kan opleveren, hoop ik dat de activiteiten vandaag dan morgen ophouden.

De zwamp kan meer opbrengen dan de eventuele olie in de bodem. De olie in de bodem zal Coronie niets opleveren. Het geld gaat naar de buitenlandse partners en de overheid. De Coroniaanse gemeenschap zal niets van de inkomsten merken.

Het is aan nu aan de Coroniaanse gemeenschap om de ontwikkelingen in de zwamp scherp in de gaten te houden. Een ramp kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Ik sluit de ogen niet voor het positieve, maar ik houd steeds een slag om de arm.

LEVE CORONIE.
10:28 15-10-2012
JawJaw
Prioriteit stellen.

Prioriteit betekent onder andere "vaststellen wat belangrijk is". Het kan zijn dat je prioriteit geeft aan het bouwen van een eigen huis. Ook kan het zijn dat je prioriteit geeft aan de bouw van nieuwe scholen.

De regering van Suriname geeft prioriteit aan de overname van een voormalig zorghotel. Met de overname is een bedrag van tien miljoen dollar gemoeid. Ik vraag mij af of de aanschaf van het pand wel nodig is. Is er geen alternatief!

Terwijl Suriname schreeuwt om woningen in de sociale sector, wordt de kraan aan de andere kant opengezet. Er moet meer "pas op de plaats" gemaakt worden. Niet smijten met geld, maar op een verantwoorde wijze investeren. Investeren in goed onderwijs zou Suriname naar een hoger plan tillen.

India is een voorbeeld van goed onderwijs. Jaarlijks worden meer technici afgeleverd dan waar ook ter wereld. De technici gaan naar het buitenland of zetten bedrijven op in eigen land. Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten. Indiërs sturen jaarlijks miljarden euro's/dollars naar huis. De bedrijven in eigen land creëren werkgelegenheid.

Tien miljoen dollar is voor een ieders begrip veel geld. Voor Surinaamse begrippen te veel geld om uit te geven aan een voormalig zorghotel. Voor de Surinaamse economie een druppel op een gloeiende plaat, maar dat is beter dan voor een hoop bakstenen.
10:59 05-10-2012
Felter Ron
Redactie, ik ben heel erg blij met deze informatieve site over ons geliefd Coronie. Ik ben in Paramaribo geboren, maar de liefde voor Coronie is met de paplepel ingegoten door mijn ouders, waar ik ze heel erg dankbaar voor ben. Ik zag een noot van de redactie bij het aanhalen van het boek van Stuger. "]Deze partiele publicaties beogen u bekend te maken met het bestaan van dit boek. Wij hopen dat instanties (KIT) het boek zullen laten herdrukken, want dit ligt niet op onze weg.Veel leesplezier toegewenst!
Redactie Coronie.eu". Bij voldoende animo -ter bepaling aan Varekamp- wil Varekamp in eigen beheer een nadruk met nieuwe lay-out verzorgen. De boeken van "van Seypestein en Teennstra" zijn ook herdrukt door Varekamp. Men gaat er terecht van uit, dat deze boeken verhalen over onze gezamenlijke geschiedenis en dus behouden dienen te blijven tot in eeuwigheid. Varekamp moet onderzoeken of er nog copyrights op rust en of deze afgekocht kunnen worden, goed daar zijn zij zelf wel goed in. Maar ik wil enkel kenbaar maken dat het handig is door te spelen aan Varekamp dat er interesse bestaat voor een bepaald boek uit onze historie. Zij gaan dan op onderzoek uit.
Redactie: dank voor het op het spooer zetten van dit boek en ga door met dit mooie initiatief. Odi
11:32 25-09-2012
JawJaw
Berm- en savannebranden in Coronie.

Als ik de kranten moet geloven, is het warm tot zeer warm in Suriname. Door de hitte is de kans op berm- en savannebranden meer dan anders aanwezig. In Coronie heeft ook een brand gewoed. De brand brak uit in het zuiden. Het kan zijn ontstaan door menselijk falen of puur door de hitte. In mijn jeugdherinneringen brandde het alleen in het zuiden na de paddieoogst. Na het dorsen werden de hooistapels in brand gestoken.

Het probleem moet gezocht worden in de manier van waterbeheersing in het zuiden van Coronie. Door de aanwezigheid van de waterkerende dam valt de savanne droog gedurende de droge tijd. In het verleden was dat niet het geval. Ik neem als voorbeeld het moeras tegenover podroedang. Het moeras was op het landgoed van de familie Gonzalves Jardin da Ponte. Het werd gevoed met water achter de waterkerende dam. Het was dus altijd nat. Geen kans op branden.

De waterkerende dam heeft de natuur in Coronie flink aangetast. Het is te hopen dat de nieuwe DC en de Coronianen zelf de handen in één slaan om het monster te doen verdwijnen. Wacht niet langer!!!!
11:04 24-09-2012
JawJaw
Een mooi beeld van herkenning.

Ik ben nog steeds overdonderd. U vraagt zich af waarom. Ik zal u bekennen dat de foto uit 1955 van de vrouwen uit Coronie, van historisch belang is. De vrouwen op de foto zijn langgeleden gestorven, maar zijn weer tot "leven" gekomen. Het waren vrouwen die voor Coronie heel veel betekend hebben. Ik heb oma Louisa Blijd gekend. Ze woonde op de eerste blok, tegenover de familie Lieveld. Ze zat meestal voor het raam in haar klein huisje.

Ik weet zeker dat er veel oude foto's en briefkaarten van het district Coronie in omloop zijn. Het is van belang dat die foto's en briefkaarten hun weg vinden naar de site van Coronie.eu. Hoe meer hoe beter. Het geeft dan een beeld van hoe het vroeger was. Het geeft ook veel Coronianen de kans om kennis te nemen van familieleden die zij gekend hebben of niet.

Alle inzendingen kunnen leiden tot een mooi portret voor een ieder in Coronie en daarbuiten. Een goede scan van het origineel doet wonderen. Nadien mailen naar de de beheerder van de site. Ik vermoed dat Herwin reeds staat te trappelen.
Berichten: 76 t/m 90 van de 172.
Aantal pagina's: 12
Nieuwer3 4 5 [6] 7 8 9Ouder